ReadyPlanet.com
dot
การบริการ
dot
bulletสินค้า อุปกรณ์ป้องกันตัว ต่างๆ
bulletนโยบายการรับคืนสินค้า
bulletนโยบาลความเป็นส่วนตัว
dot
สาระน่ารู้ ของ อุปกรณ์ป้องกันตัว
dot
bulletสเปรย์พริก คืออะไร
bulletสาระน่ารู้ (Useful Area)
bulletเปรียบเทียบรุ่น สเปรย์พริกไทย
bulletวิธีการใช้ สเปรย์พริกไทย
bulletโดน สเปรย์พริกไทย ทำไง
bulletอุปกรณ์ป้องกันตัว ใช้อย่างไร
bulletกฎหมายต่างประเทศ สเปรย์พริก
bulletวิธีทดสอบ สเปรย์ป้องกันตัว
bulletเครื่องช๊อตไฟฟ้า กับความเชื่อผิดๆ
bulletเครื่องช๊อตไฟฟ้า เกิดอันตรายอย่างไร
dot
วิธีป้องกันตัว การป้องกันตัว น่ารู้
dot
bulletวิธีป้องกันตัว จาก พวกโรคจิต
bulletวิธีปฏิบัติเมื่อนั่ง Taxi คนเดียว
bulletป้องกันตัว ..ไม่ผิดกฎหมาย
bulletป้องกันตัว ระยะประชิด ทำอย่างไร
bullet10 อย่า คาถากันภัย ข่มขืน
dot
แสดงพลังกับThaiBodyGuard
dot
bulletลงนามสนับสนุนการพก สเปรย์พริกไทย ป้องกันตัว
dot
Web เกี่ยวกับการป้องกันตัวต่างๆ
dot
bulletอรรถยุทธ์ ไอคิโด
dot
Web น่าสนใจ
dot
bulletยาสมุนไพรจีน ยาสมุนไพร
bulletแมสเซ็นเจอร์ รายเดือน
bulletรับสมัคร แมสเซ็นเจอร์
bulletรับสมัคร ช่างแอร์
bulletโปรแกรมเงินเดือน Excel
bulletสลิปเงินเดือน Excel
bulletประกันสังคม Excel
bulletกท.20ก Excel
bulletภ.ง.ด.1ก Excel
bullet50ทวิ Excel
bulletภ.ง.ด.1 Excel
bulletภ.ง.ด.3 Excel
bulletภ.ง.ด.53 Excel
bulletMessenger ส่งเอกสาร


อุปกรณ์ป้องกันตัว สเปรย์พริกไทย


การป้องกันตัวเอง จาก ภัยสังคม กับ นักศึกษา มศว องครักษ์

การป้องกันตัวเอง จาก ภัยสังคม

กับ มศว องครักษ์

        เนื่องจาก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์ ได้เชิญ ThaiBodyGuard.com เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ บอกเพื่อน..เตือนตน..คนรุ่นใหม่..ใส่ใจสังคม” ในวันพุทธที่ 28 พฤศจิกายน 2550 โดย ThaiBodyGuard.com ได้นำสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง ไปจัดแสดงในงาน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สนใจ การป้องกันตัวเองด้วยอุปกรณ์ป้องกันตัว จาก ภัยสังคม

        ผมในนาม web master ของ ThaiBodyGuard ขอขอบพระคุณ  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์ อย่างสูง ที่ได้ให้โอกาศแนะนำ www.ThaiBodyGuard.com ไว้ในโอกาศนี้ ขอบพระคุณครับ

 

เนื้อหาในงาน

          เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์ มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยชุมชุน ซึ่งบางส่วนมีฐานะยากจน และ ติดยาเสพติด ถึงแม้สถาบันจะมีการจัดเวรยามดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอก แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด จึงมีเหตุ ชิงทรัพย์ และ ทำร้ายนักศึกษา โดยประสงต่อทรัพย์ของนักศึกษา อยู่เนืองๆ กองกิจการนิสิต ซึ่งเล็งเหตุความสำคัญ ของภัยสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น

 

การป้องกันตัวเอง ภัยสังคม 

 

การป้องกันตัวเอง ภัยสังคม การป้องกันตัวเอง ภัยสังคม

 

 

 

 

โครงการ

“บอกเพื่อน..เตือนตน..คนรุ่นใหม่..ใส่ใจภัยสังคม”

 

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมาก ทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาโจรกรรม จี้ ปล้น และภัยคุกคามทางเพศ   ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท หรือแม้กระทั่งในสถาบันการศึกษาเองก็ตาม และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยสังคมนั้นก็รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในภัยใกล้ตัวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงไม่ทราบถึง วิธีการป้องกันตัวเอง จาก ภัยสังคม ดังกล่าว ซึ่งบางครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังเป็นบาดแผลทางใจที่ยากจะเยียวยา  ซึ่งถ้ามีการอบรมให้ความรู้ แก่เยาวชนและบุคคลในสังคมได้ตระหนักถึงภัยสังคมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการป้องกันตัวเอง และช่วยลดความรุนแรงของเหตุร้ายได้

        ดังนั้นงานแนะแนวให้คำปรึกษา  มองเห็นประโยชน์ที่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา จะได้รับในด้านการป้องกันตัวเองและรู้เท่าทันภัยสังคมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทั้งยังมีทักษะในการป้องกันตัวเอง การสังเกต การขอความช่วยเหลือ การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ ทั้งยังมีส่วนช่วยในการเฝ้าระวังภัยสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้างทั้งในสถานศึกษา บ้าน ที่สาธารณะ และชุมชนได้อย่างฉลาด รู้เท่าทัน

                                             

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เรื่องภัยสังคม อันตรายและเหตุร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

        2. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการสังเกต การเจรจา การขอความช่วยเหลือ การป้องกันตัวเอง และการเอาตัวรอดและรู้เท่าทันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

        3. เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        กองกิจการนิสิต มศว องครักษ์

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

           1.  นายยงยุทธ บุษบา                                        หัวหน้าโครงการ

           2. นางสาวนันทวัน  พงษ์รุ่งเรือง                กรรมการ

           3. นายสุภฤกษ์ กิจวาส                            กรรรมการ

           4. ว่าที่ร้อยตรี ไชยวัฒน์ นพวงศ์                กรรมการ

           5.  นางสาวจุไรวรรณ  ส่งวงษ์จินดา                      กรรมการ

           6. นางสาวมาณิตา พรวราภา                               กรรมการและเลขานุการ

 

 

ที่ปรึกษาโครงการ

              1. ดร.วาณี อรรจน์สาธิต                                                       รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศณีวรรณ  ภู่อารีย์           กรรมการและเลขานุการ

              3. นางปรีดา อ้วนล่ำ                                              ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

              4. นางสาวยุพิน องคานนท์                                                   หัวหน้างานแนะแนวและให้คำปรึกษา

 

รูปแบบโครงการ

        การบรรยายและสาธิตให้ความรู้โดยวิทยากรและใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ขอบคุณครับ จากใจ Thaibodyguard.com

กอสิน ศุภฤทธิธำรง

13/2/2551

Thaibodyguard เว็บไซด์เพื่อความปลอดภัยของคนไทย( สเปรย์พริกไทย อุปกรณ์ป้องกันตัว  )

สั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่นี้ 

ทดสอบส่งเมล
ลงชื่อปรับประกาศควบคุม สเปรย์พริกไทย
บรรยากาศการอบรม ป้องกันตัว สำหรับผู้หญิง เบื้องต้น ครั้งที่1
อบรม ป้องกันตัว สำหรับผู้หญิง เบื้องต้น
ของขวัญ เพื่อการ ป้องกันตัว อุปกรณ์ป้องกันตัว สเปรย์พริกไทย www.ThaiBodyGuard.com ได้เป็นลงนิตยสาร Oxygen ของ ReadyPlanet.com
อุปกรณ์ป้องกันตัว สเปรย์พริกไทย www.ThaiBodyGuard.com ได้เป็น web of the week ของ ReadyPlanet.com ด้วย article
อุปกรณ์ป้องกันตัว สเปรย์พริกไทย www.ThaiBodyGuard.com ได้ลงนิตยสาร สุดสัปดาห์ด้วย article
ของขวัญ สเปรย์พริกไทย ของขวัญปีใหม่ article
เรื่อย่อ แอทมิท article